Belysning är en kritisk komponent vid all typ av odling. Att använda sig av ljuskällor som lysrör vid inomhusodlingar blir allt vanligare både i Sverige och i utlandet. Lysrör med led dioder är en bra investering av flera olika skäl. Lång livslängd, lågt koldioxidutsläpp och låg energiförbrukning är de största orsakerna till att odlare idag väljer led lysrör före traditionell belysning som halogen eller fluorescens. Ett lysrör med led dioder kan genomföra stora kostnadsbesparingar, och i vissa fall kan detta betyda att man reducerar elförbrukningen med över 70 till 80%. Led lysrör ämnar sig bäst när de installeras i led anpassade led armaturer utan drossel. Nedan förklarar vi de bakomliggande faktorerna till varför det är så.

Lysrörsarmatur som är anpassad för led

Många glömmer att en lysrörsarmatur också förbrukar el. Vid mätningar gjort av svenska Elsäkerhetsverket så har man kommit fram till att en icke-anpassad lysrörsarmatur förbrukar 15-18% av den totala energiförbrukningen i en lokal. Därför är det viktigt att man också investerar i nya led armaturer för att kunna maximera förtjänsten av led som ljuskälla. Svealight är ett företag som enbart levererar led belysning av olika slag och som erbjuder ett brett sortiment av led lampor för både odling, jordbruk och industri. Trots att high bay lampor förblir den vanligaste ljuskällan så har lysrören utan tvekan sin plats i detta ekosystem enligt Joakim på Svealight. Beroende på vilken typ av odling det är så kan moderna led lysrör som monteras i anpassade lysrörsarmaturer vara den mest optimala modellen för att lyckas uppnå bäst resultatet.